اطلاعیه 8 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development journal - SCOPUS

2-UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY - ISI / WOS

3-INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY- ISI / WOS

4-International Journal of Engineering & Advanced Technology (IJEAT)-SCOPUS

5-International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)-SCOPUS

6- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)-SCOPUS

7- International Journal of Advanced Science and Technology-SCOPUS

8-International Journal of Control and Automation-SCOPUS

9-Journal of critical reviews(JCR)-SCOPUS

10-JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES  (Jmcms)-Master Journal List / ISI

11- Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics-SCOPUS

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف  دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com